Kommunikasjonsstaben

E-post
kommunikasjon.oslo@politiet.no
Mobil
474 89 111
Kontakt oss
Mandag–fredag kl. 08:00–15:45 (SMS kan ikke sendes)