Kommunikasjonsstab

E-post
kommunikasjon.ost@politiet.no
Mobil
488 66 885
Tilgjengelighet
Mandag–fredag kl. 08:00–15:30

SMS kan ikke sendes.