Kommunikasjonsstab

E-post
kommunikasjon.ost@politiet.no
Mobil
488 66 885 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Mandag–fredag kl. 08:00–15:30