Kommunikasjonsstaben

E-post
info.pod@politiet.no
Mobil
992 07 701

Pressekontakten håndterer henvendelser for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.