Kommunikasjonsstaben

E-post
kommunikasjon.sorost@politiet.no
Telefon
33 34 44 00
Mobil
474 59 940
Tilgjengelighet
Mandag–fredag kl. 08:00–15:30

SMS kan ikke sendes.

Operasjonssentralen

Henvendelser om konkrete hendelser besvares av operasjonssentralen.