Kommunikasjonsstab

E-post
kommunikasjon.troms@politiet.no
Telefon
77 79 60 00
Mobil
990 96 455
Tilgjengelighet
Mandag–fredag kl. 08:00–15:30

SMS kan ikke sendes.