Kommunikasjonsstab

Telefon
73 89 91 99
Kontakt oss
Tilgjengelig på dagtid, stort sett mellom 08.00 og 15.30. Beskjed kan legges igjen hos sentralbordet på 73 89 90 90.

SMS kan ikke sendes.