Kommunikasjon

E-post
cathrine.hill-jensen@politiet.no
Mobil
918 09 647

Pressetelefon ved Cathrine Hill-Jensen.