På konfliktraadet.no finner du mer informasjon om konfliktrådet og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Megling

Politiet og påtalemyndigheten kan overføre en straffesak for oppfølging i Konfliktrådet. Megling legger til rette for at offer og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk megler, slik at de sammen kan finne gode løsninger.

Konfliktrådet har også ansvar for koordinering og gjennomføring av nye straffereaksjoner i form av ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.