Filter

Du har valt:

 • Eining
51 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Etterlyser vitner

  Politiet etterlyser vitner i forbindelse en anmeldt voldtekt som skal ha skjedd utendørs natt til lørdag 27. juni. Dette gjelder tidsrommet mellom klokka 01:00-02:00 i området Apotekergata (utestedet Mølla)...

 2. Landlovsnekt i Møre og Romsdal oppheves

  Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt har besluttet at landlovsnekt innført 13. mars 2020 oppheves. Med virkning fra mandag 22.06.2020 kl. 00:00 vil ordinær landlov igjen være tillatt i Møre...

 3. Sjøtenesta til politiet 2020 i Møre og Romsdal politidistrikt

  Møre og Romsdal politidistrikt har ei lang og utfordrande kystline, og lange fjordar som gir svært mange stor glede av å ferdast til sjøs med fritidsbåt. Politiet lovar også i år synligheit og å vere tilstades....

 4. Politiet løste krevende oppgave på Haramsøya

  - Her til lands er det en selvsagt rett å kunne uttrykke sin mening og markere denne. Ytringsfriheten står sterkt og vi i politiet strekker oss langt for å verne om den, sier politiinspektør Oddbjørn...

 5. Haramsøya: Politi og roller

  I Norge er det en selvsagt rett å uttrykke sin mening og markere denne, det sier både Grunnloven vår og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Ytringsfriheten står sterkt og vi i politiet strekker oss...

 6. Knyter funn av leivningar til forsvinningssak frå 2018

  Politiet i Møre og Romsdal politidistrikt stadfestar funn, oppe i fjellområdet der Maya Justyna Herner (25) frå Polen forsvann 21. november 2018 i Ørsta. Status måndag 8. juni:

 7. Åtte lensmannskontor gjenopnar i Møre og Romsdal

  Åtte lensmannskontor i Møre og Romsdal vil gjenopne publikumsmottaket i løpet av denne veka, etter å ha vore stengde for publikum sidan 13. mars.

 8. Ettergår juks i arbeidslivet

  Når samfunnet delvis opnar att kan useriøse arbeidsgivarar ta snarvegar for å sikre inntening i eiga bedrift. Spesielt utanlandske arbeidstakarar kan verte ståande i skvis i behovet for inntekt, frykt...

 9. Gjenopnar Surnadal lensmannskontor mandag

  Arbeidet med å gjenopne publikumsmottaka i Møre og Romsdal held fram: Frå komande måndag vil Surnadal lensmannskontor bli delvis gjenopna med noko reduserte opningstider.

 10. Gjenopnar fire publikumsmottak

  Etter stenginga av alle publikumsmottak i politiet 13. mars, startar Møre og Romsdal politidistrikt komande mandag ei gradvis gjenopning av publikumsmottaka i distriktet.

 11. Ta kloke val i toppturterrenget

  Vi er inne i vårskisesongen og det er utsikt til godt ver dei neste dagane, men det er også meldt høg skredfare. Ta kloke val for trygg ferdsel i toppturterrenget framover!

 12. Politiet vil heller gje råd enn å straffe

  - Landet vårt er i ein svært alvorleg situasjon, og påska står for døra. Vi nordmenn har ei sterk dragning mot hytteliv og ski når påska kjem, men i år må vi ofre dette i den nasjonale dugnaden for å...

 13. Brot på smittevernlova førte til forelegg

  Møre og Romsdal Politidistrikt ila tirsdag eit forelegg på 20 000,- til ein privatperson for brot på Smittevernloven.

 14. Nekting av landlov i Møre og Romsdal politidistrikt

  Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt innførte lørdag 14.3.20 nektelse av landlov for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer i Møre og Romsdal.

Presenterer side 1 Av 4