Filter

Du har valt:

  • Eining
5 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
  1. Høringsuttalelse rusreform fra Vest politidistrikt

    Vest politidistrikt støtter rusreformutvalgets forslag om at rusavhengige bør hjelp, ikke straff. Politidistriktet mener samtidig at oppfølging ikke skal være frivillig.

  2. Utanlandske sjømenn nektas landlov i Vest politidistrikt

    Som et bidrag til arbeidet med å stoppe spreiing av koronaviruset (Covid-19) har politimeisteren i Vest vedteke å nekte utanlandske besetningsmedlemmer landlov i Vest politidistrikt.

  3. Resultat 2019 – Vest politidistrikt

    Registrert hatkriminalitet har auka med 82 prosent i Vest politidistrikt siste året. Politidistriktet legg i dag fram resultat for delar av verksemda i 2019. Heile rapporten ligg ved.

Presenterer side 1 Av 1