Du kan lese brevet som er sendt til kommunar og lokal media her: Orientering om tenestetilbodet i kommunane