– Spesielt nå sommerstid med mange uteaktiviteter, det være seg store arrangementer, opphold i egen hage, på stranden eller lignende, kan det være fristende for mange dronebrukere å filme nettopp slike hendelser. Men det er et regelverk knyttet til bruk av drone, og vi oppfordrer folk til å følge disse, sier Gustav Landro, stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt.

Politiet henviser til Luftfartstilsynets regler om bruk av hobbydroner og trekker spesielt frem:

 

 

  • Dronen skal holde minst 150 meter avstand fra folk, bygninger og trafikk.
  • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  • Du skal kun fly i dagslys.
  • Du må kunne se dronen selv.
  • Ikke fly nær ulykkessteder.
  • Vike for andre luftfartøy.
  • Ikke nærmere lufthavn enn 5 km.
  • Ikke fly når du er alkoholpåvirket.

Se mer på Luftfartstilsynet

Frykter skader
- Droner er potensielt skadelig hvis de faller ned. Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15,000 mennesker som det var på sist VG konsert i Bergen. For det første kan personer som dronen faller over bli hardt skadet, og det kan oppstå panikk i en stor folkemengde med de skader det kan medføre, sier Landro. Ved store arrangementer er det også gjerne film og bildeforbud, og bruk av drone vil medføre brudd på dette forbudet. Ikke minst er det viktig å ta hensyn privatlivets fred. Dersom noe skulle skje som følge av uhell med drone er det dronefører som er erstatningsansvarlig.

Straffereaksjon
Avvik fra reglene kan medføre bot. Det siste året har Vest politidistrikt registrert rundt 14 hendelser som kan være brudd på luftfartstilsynets regler. I den siste registrerte saken, der det ble fløyet en drone over en konsert på Koengen i Bergen, ble fører idømt en bot på 8000 kr samt at dronen ble inndratt. Politiet ser alvorlig på brudd på reglene og vil følge med.

Sykkel-VM
Under Sykkel-VM blir det innført egne restriksjoner på luftrommet over Bergen og omegn. Det blir opprettet tre midlertidige flyforbudssoner under mesterskapet. De tre sonene er Bergen fra Eidsvåg i nord til Kaland i sør, hele søndre Askøy og store deler av Fjell og Øygarden. Forbudet gjelder de dagene det er sykkelritt i områdene. For Bergen vil flyforbudet gjelde i dagene 15.september til 24. september.

For mer informasjon, ta kontakt med Gustav Landro på 55 55 61 57