Statsministen besøkte Ålesund
Statsminister Erna Solberg sammen med vispolitimester Ingmar Farstad (til venstre) og brannsjef Geir Thorsen.
FotoEli Anne Tvergrov

Det var statsminister Erna Solberg som sa dette sa hun takket for seg og rundet av besøket på politihuset i Ålesund tirsdag ettermiddag.

Regjeringssjefen hadde satt av 35 minutter til statusoppdatering om reformarbeidet og omvisning i den nye operasjonssentralen der håndverkerne nå er i innspurten med byggearbeidene. Men forlenget besøket med et kvarter og for å kunne gi hvert enkelt av de frammøtte journalistene et eget intervju.

- Jeg er ikke så opptatt av disse kontorene, for meg er det viktig at de som jobber her får gode arbeidsforhold. Det er kjernen i reformarbeidet når det gjelder beredskap. Her skal det sitte fem-seks personer på jobb og vi skal ikke oppleve det som Nordre Buskerud gjorde 22. juli 2011, framholdt Solberg.

Politiet skal ta i bruk den nye operasjonssentralen 27. september og i november flytter brannvesenet inn i de samme lokale.

Visepolitimester Ingmar Farstad sa i sin statusrapport at en i Møre og Romsdal politidistrikt har store forventninger til samlokaliseringsprosjektet.

- Særlig kan vi nyte godt av dette i forbindelse med ekstremt uvær og tilknytning til større ulykker, framholdt Farstad.

Brannsjef Geir Thorsen ga uttrykk for de samme forventningene fra brannvesenets side. – Vi tror at dette er noe som skal sette oss i bedre stand til å samhandle i kritiske situasjoner – til beste for innbyggerne i Møre og Romsdal, sa Thorsen.

Politiarbeid på stedet var ett av de områdene visepolitimesteren trakk fram i statusoppdatering.

- Dette er noe som handler både om innføring av en metodikk om midler til godt utstyr, sa Farstad.

Han fortalte to historier om hvordan Politiarbeid på stedet kan virke når en utnytter de mulighetene som ligger i metodikk og utsyr. Han leste en mail fra en entusiastisk etterforskningsleder som fortalte om en nattlig voldssak som så å si var ferdig etterforsket i løpet av 12 timer.

Statsministeren bad om en kopi av den av mailen og tillatelse til å bruke historien som et virkelig endringsbevis.

Og det fikk hun selvsagt.

Visepolitimester Ingmar Farstad (til høyre) orienterer om reformarbeidet i Møre og Romsdal under statsministerbesøket i den ny operasjonssentralen. Fra venstre politinspektør Elin Drønnen, prosjektleder Marianne Nordås Frøland, politioverbetjent Magne Tjønnøy, brannsjef Geir Thorsen, styreleder i Ålesund brannvesen Monica Molvær, Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord, statsministeren, stortingskandidat Marianne Synnes og stortingsrepresentant Helge Orten.
Visepolitimester Ingmar Farstad (til høyre) orienterer om reformarbeidet i Møre og Romsdal under statsministerbesøket i den ny operasjonssentralen. Fra venstre politinspektør Elin Drønnen, prosjektleder Marianne Nordås Frøland, politioverbetjent Magne Tjønnøy, brannsjef Geir Thorsen, styreleder i Ålesund brannvesen Monica Molvær, Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord, statsministeren, stortingskandidat Marianne Synnes og stortingsrepresentant Helge Orten.
FotoEli Anne Tvergrov