Opphever oppholdsforbud
Foto fra fjellpartiet ved Mannen i Romsdalen i Rauma kommune fra 29. oktober i 2014.
FotoE.A.Tvergrov - Politiet.

Politiet opphevet sperringene søndag 8. oktober klokken 10.10.

Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen. Forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Rauma-banen kan gjenoppta normal trafikk.

Evakueringen ble iverksatt torsdag 5. oktober 2017 etter hjemmel i Politiloven § 27. Søndag 8. oktober 2017 besluttet NVE å sette ned farenivået til gult farenivå.