Dette fremgår i politiets innbyggerundersøkelse 2017, utført av Ipsos på oppdrag for Politidirektoratet. –Undersøkelsen viser også at våre innbyggere føler seg trygge – faktisk blant de tryggeste i landet. Jeg er stolt over at våre ansatte leverer gode polititjenester til tross for at de står midt i en krevende reform, sier visepolitimester Heidi Kløkstad.

Kan bli mer synlige

Undersøkelsen viser imidlertid at politiet i Nordland kan bli mer synlige og det tar vi på alvor. -Reformens første fase nærmer seg nå slutten, der den endelige organiseringen av Nordland politidistrikt vil være på plass før sommeren. Da vil vi kunne fokusere mer på kompetanse og å utvikle effektive arbeidsmetoder som vil kunne bidra til å øke vår synlighet. Et eksempel på dette er at alle våre patruljemannskap allerede har gjennomført opplæring i en metode kalt politiarbeid på stedet. Det innebærer at politiet utfører og ferdigstiller en større mengde oppgaver så tidlig som mulig, blant annet ved bruk av mobile enheter, lydavhør og sporsikring. Dette øker både kvaliteten og effektiviteten på straffesaksarbeidet og på lengre sikt vil dette frigjøre ressurser hos etterforsking, som igjen kan brukes ute i patruljetjeneste.

Synlig politi - også på nett

-Vi skal også bli mer synlig på nett, forteller visepolitimesteren. For nettopp nettbasert kriminalitet er det befolkningen er mest bekymret for. Dette er områder som politiet, både nasjonalt og i Nordland, jobber med og har søkelys på.

Skal styrke tilstedeværelsen på nett

Internett og bruk av sosiale media er en stadig større del av folks liv og hverdag, og derfor også en stadig større del av det kriminelle bildet. Nordland politidistrikt skal i 2018 styrke tilstedeværelsen på nett. Ved bruk av nettpatrulje skal vi drive åpent, forebyggende politiarbeid på internett der vi møter folk flest. Vi skal være synlig og tilgjengelig på nett, og vi skal etablere en mer systematisk tilstedeværelse på denne plattformen. Dette krever spesialisering og ekstra fokus i årene som kommer, sier Heidi Kløkstad.

 

Fakta: Undersøkelsen utført av Ipsos på oppdrag for Politidirektoratet høsten 2017 (6.9.-9.10.17). 370 personar har svart i Nordland politidistrikt. Relevant feilmargin ligger mellom +/- 5,2 og 2,3 prosentpoeng.

Politiets innbyggerundersøkelse