Politimesterens tilrådning til POD skal være oversendt innen 21.2.2018. Beslutning vil trolig foreligge innen 1.3.2018. Så snart beslutning fra POD foreligger vil SI gjøre endringer i Sian slik at Sian fra 01.04.2018 vil være tilpasset ny namsstruktur.

Her er forslaget som nå ble sendt på høring:

Forslag til inndeling i namsdistrikt.docx