Det søkes etter fleksible og effektive lokaler til bruk som øvingssenter. Både eksisterende, rehabiliterte lokaler og nye lokaler vil bli vurdert.

Ønsket beliggenhet for øvingslokalene er inntil 25 km kjøreavstand fra Politihuset i Stavanger. Lokasjoner med noe lengre kjørevei vil kunne bli vurdert.

Følgende behov ønskes dekket:

  • Areal: ca. 3100 m2
  • Kontorer, møteromslokaler, garderobefasiliteter
  • Treningshall på ca. 1500 m2
  • Mulighet for etablering av innvendig skytebane med opptil 15 standplasser
  • Krav til sammenhengende vei, (det kan ikke være ferge mellom hovedsetet i Stavanger og øvingssenteret)
  • God utrykningsvei fra lokalene til innfartsåre
  • Politiet skal være eneste leietaker på lokasjonen

Kontorlokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet.

Lokalene ønskes innflyttingsklare i løpet av 2019.

Innleieprosessen følger statens instruks for leie av lokaler. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 12.03.2018 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter, basert på en estimert leieperiode på ti år, med mulighet for forlengelse.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets fellestjenester, v/ Ivar Mikkelsen, Postboks 8031 Dep 0030 Oslo, alternativt til e-post: ivar.mikkelsen@politiet.no

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Ivar Mikkelsen, Politiets fellestjenester, Eiendom

Epost: ivar.mikkelsen@politiet.no