Den var den 29 år gamle Robin Andre Svendsen som døde etter å ha blitt stukket med kniv. Svendsen er fra Fræna i Romsdal, men har siste månedene vært bosatt i Molde.

29-åringen som er siktet for forsettlig drap etter knivstikkinga, ble mandag kveld avhørt av politiet med forsvarer til stede. Han erkjente i avhøret å ha stukket Svendsen med en kniv, men han har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om straffeskyld.

Politiet vil i dag begjære siktede varetektsfengslet i fire uker hvorav to første ukene underlagt full isolasjon. Han har samtykket i fengsling.

Fra politiets side ble det i går ettermiddag mandag 26. februar satt i verk en omfattende etterforskning hvor alt av tilgjengelige ressurser ble satt inn. Politiet kom raskt til stedet og pågrep siktede på vei bort fra åstedet, bare noen minutter etter at alarmen gikk ca. kl. 16.45.

- Det er foretatt en rekke vitneavhør og annen taktisk etterforsking, samt at det er foretatt sikring av video-overvåkning i området. Det er også gjort sikring av en rekke tekniske spor, på og omkring åstedet. Politiet har blant annet sikret seg det vi mener er drapsvåpenet, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad.

- Politiet ønsker å danne seg et mest mulig detaljert bilde av selve drapshandlingen og bakgrunnen for drapet. Derfor fortsetter etterforskningen med full styrke også i de kommende dagene. Det politiet kan si om selve hendelsen er at vi har opplysninger som tyder på at det var en konfrontasjon mellom flere personer like i forkant av drapet, og at dette var personer som avdøde og siktede var sammen med. Det skal ha vært en bakenforliggende konflikt mellom noen av disse personene, men det er ikke noe som tyder på at avdøde og siktede i utgangspunktet hadde noen rolle i denne konflikten

- Vi ønsker til slutt å berømme de mange som kom til for å hjelpe den hardt skadde mannen. Han ble etterhvert hentet av ambulanse og også forsøkt reddet av helsepersonell, men livet stod dessverre ikke til å redde.