Område med varsling
Området som er varslet
Foto(Ålesund kommune)

Politiet sendte ut SMS-varsel til 2 500 innbyggere i det berørte området. Meldinga er sendt til innbyggere og adressater i det avmerka området på bildet (se lenger nede).

Politiet sendte ut denne meldingen ved opphevelse:

"Røyken fra Triangelgården representerer ingen fare lenger. Brannvesenet er inne i bygget og slukker".

Det betyr at vinduer i området kan åpnes om det er ønskelig. Ventilasjon som har vært avslått kan slås på igjen, og barn på skoler og barnehager kan være ute.

 

Politiet sendte følgende melding klokka 11.49:

"Det er brann i Triangelgården. Lukk alle vinduer og slå av ventilasjon. Barn i barnehager/skoler må holdes inne."

Det er politiet som avgjør når tiltakene skal opphøre. Det vil da gå ut nytt SMS-varsel. Det er politiet som kan svare på spørsmål om tiltakene.