Illustrasjon av utlendingsforvaltning

I forbindelse med ny organisering i Møre og Romsdal politidistrikt er utlendingsforvaltningen nå en del av den funksjonelle driftsenheten Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie.

Tidligere kunne det søkes om bl.a. oppholds- og arbeidstillatelser, statsborgerskap, bestilles utlendingspass, reisebevis og oppholdskort, foreta EØS-registrering m.m. ved både politistasjonene og ved flere lensmannskontorer.

 • Fra 1. april 2018 blir utlendingsforvaltningen samlet til to oppmøtesteder – politihuset i Ålesund og Kristiansund.
 • Alle spørsmål knyttet til tjenestene i utlendingsforvaltningen skal fra samme dato rettes til oppmøtestedene i Ålesund eller Kristiansund

-  I uke 11 får kommunale tjenester, asylmottak, Skatteetaten, NAV, høyskoler, næringsliv mv. informasjon om denne endringen. Jeg ber om velvillig hjelp til å videreformidle informasjonen til våre brukere, sier leder Lisbeth Fylling på seksjon for utlendingsforvaltning.

SØKNAD PÅ NETT OG TIMEAVTALE (mandag, tirsdag, onsdag og fredag):

FØR OPPMØTE hos utlendingsforvaltningen må alle som ønsker å levere søknad:

 • Registrere søknaden på nettportalen https://selfservice.udi.no  
 • Betale gebyr
 • Alle må forhåndsbestille timeavtale
 • Husk en timeavtale for hver person som skal møte
 • Søkerne må ta med nødvendig dokumenter og signert sjekkliste
 • Når søkerne kommer til timeavtale skal de ikke trekke kølapp. De venter i publikumsmottaket og vil bli kontaktet av saksbehandler

NOEN AV FORDELENE MED SØKNAD PÅ NETT OG TIMEAVTALE

 • Brukerne kan registrere søknaden uavhengig av hvor i verden de er
 • De kan søke når de vil, uavhengig av åpningstider
 • De kan betale på nett med MasterCard eller VISA kort
 • De bestiller timeavtale hos utlendingsforvaltningen, og slipper å stå i kø
 • De får elektronisk veiledning underveis i utfyllingen av søknaden (hjelpetekster + sjekklister)
 • De trenger ikke å legge inn alle opplysninger på nytt når de søker om fornyelse
 • Ved KURFOR (kurante fornyelser) får de behandlet søknaden sin ferdig i løpet av timeavtalen sin

UTEN TIMEAVTALE/DROP-IN: 

KUN torsdager kl. 0900 – 1430 (alle andre dager må søkerne ha timeavtale). Tjenester som er tilgjengelig på torsdager uten timeavtaler:

 • Garantiskjemaer (tilbud også ved lensmannskontorer)
 • Utlevering av statsborgervedtak
 • Melding til politiet innen 7 dager etter ankomst til Norge
 • Innlevering av klager
 • Veiledning

TELEFONTID:

 • Mandag, tirsdag og torsdag kl. 1200 – 1430.   Ring 02800 – 70 11 87 00

VIKTIG Å HUSKE:

 • Riktig informasjon om søknad på nett/timeavtaler/drop-in – unngå at søkerne reiser langt og møter opp uten timeavtale
 • Timeavtaler alle dager bortsett fra torsdager
 • Drop-in kun torsdager (utvalgte tjenester – ikke innlevering av søknader)
 • Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag kl. 1200 - 1430
 • https:selfservice.udi.no (søknadsportalen)
 • onlinesupport@udi.no eller ring 23 35 16 00 (hjelp ved søknad på nett)