Illustrasjon av utlendingsforvaltning

I forbindelse med ny organisering i Møre og Romsdal politidistrikt er utlendingsforvaltningen nå en del av den funksjonelle driftsenheten Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie.

Tidligere kunne det søkes om bl.a. oppholds- og arbeidstillatelser, statsborgerskap, bestilles utlendingspass, reisebevis og oppholdskort, foreta EØS-registrering m.m. ved både politistasjonene og ved flere lensmannskontorer.

  • Fra 1. april 2018 blir utlendingsforvaltningen samlet til to oppmøtesteder – politihuset i Ålesund og Kristiansund.
  • Alle spørsmål knyttet til tjenestene i utlendingsforvaltningen skal fra samme dato rettes til oppmøtestedene i Ålesund eller Kristiansund

-  I uke 11 får kommunale tjenester, asylmottak, Skatteetaten, NAV, høyskoler, næringsliv mv. informasjon om denne endringen. Jeg ber om velvillig hjelp til å videreformidle informasjonen til våre brukere, sier leder Lisbeth Fylling på seksjon for utlendingsforvaltning.

Informasjonsbrev til kommuner og andre etater mv.

Brev om oppmøtested i utlendingsforvaltningen: Kristiansund og Ålesund  i Møre og Romsdal politidistrikt (200 kB)