Illustrasjonsfoto av elektronisk passbestilling

Det er Stortinget so mskal avgere talet på stadane det vert høve til å søke pass. I påvente av den endelege avgjerda i Stortinget vil Møre og Romsdal politidistrikt ha 14 oppmøtestadar.

Frå april 2018 vil oppmøtestadane vere

 1. Ålesund
 2. Molde
 3. Kristiansund
 4. Vanylven
 5. Ulsteinvik
 6. Ørsta (Hovdebygda)
 7. Sykkylven
 8. Haram
 9. Vestnes
 10. Rauma
 11. Fræna
 12. Sunndal
 13. Surnadal
 14. Aure

Tingvoll har tidlegare vore oppmøtestad for publikum, men her utgår no tilbodet. Publikum vert vist til nabokommunane. Men alle kan møte der det passar best for å få utført tenesta, av dei fjorten vi har lista opp.

Politidistriktet forventar å få nye passkioskar hausten 2018, i påvente av dette har vi for få passkiosker til å motta søknadar om pass ved 15 lokasjoner. Det er årsaka til at Tingvoll vert teken ut av tilbodet.

Om passtenesta