Tiden frem mot sommeren er alltid travel på passkontorene, da mange har behov for å enten fornye eller skaffe seg pass for første gang. Det gjør at det kan bli ventetid. Sør-Vest politidistrikt har gjort flere tiltak for å imøtegå stor pågang, men brukerne kan også bidra til at dette går mest mulig smidig.

- Sjekk åpningstiden for passkontoret du ønsker å benytte. Det kan godt være at vi har utvidet åpningstid på enkelte dager.

- Bestill time! Dette gjør langt passbestillingen langt mer forutsigbar for deg. Finn det passkontoret du ønsker å benytte og ledig time.

- Husk at du kan velge hvilket som helst passkontor. Selv om ditt foretrukne passkontor ikke har ledig time når du ønsker, kan det være at et annet kontor har kapasitet. Dette er dagens passkontorer i Sør-Vest politidistrikt:

 • Stavanger
 • Sandnes
 • Haugesund
 • Karmøy
 • Stord
 • Egersund
 • Strand/Forsand
 • Jæren
 • Vindafjord
 • Sauda
 • Lund
 • Sirdal