Reiser du i helg eller etter vanleg stengetid og ser at passet ditt ikkje er gyldig, kan du risikere å verte ståande att og må avlyse reisa!

Dei som skal ut og reise kan ikkje rekne med at politiet kan stille med til dømes folk på overtid for å skrive ut naudpass. Vi prøver å strekke oss langt for  å yte best mogleg service og det kan ordne seg. Men det kan oppstå tilfelle der vi må seie nei og folk må avlyse reisa/verte ståande att når flyet går.

ar du sjekka passet ditt?
Sjekk om passet ditt er gyldig alt når du bestiller reisa di.

Mer om pass

Bestill time hos nærmeste passkontor

Posisjonen din
  1. Posisjonen din
1 Resultat er tilgjengeleg. Bruk tastaturet eller sveiperørsler for å navigere.

Om naudpass