Pressemelding 11. juli 2018

Et ektepar i 40-årene ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette. Siktelsen og pågripelsen kom på bakgrunn av funn gjort som ledd i den tekniske etterforskningen, sammenholdt med den øvrige bevissituasjonen i en tidlig fase av saken.

I etterkant av pågripelsen av ekteparet, har den videre etterforskningen gitt politiet skjellig grunn til mistanke om at ungareren selv har fabrikkert bevis i saken for å pådra ekteparet straffansvar.

Ungareren er pågrepet av fransk politi etter begjæring og anmodning om bistand fra norsk politi, siktet for uriktig anklage. Mannen befinner seg for tiden i fengslig forvaring i Frankrike. Det er satt i gang en prosess for å få ungareren utlevert fra Frankrike til Norge.

- Inntil politiet i Molde har kontroll på de etterforskningskritt som skal foretas i Frankrike, og videre i Norge, har vi av hensyn til den videre etterforskningen behov for å være tilbakeholdne med ytterligere opplysninger i saken, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen.

Ekteparet har fremdeles status som siktet i sak om frihetsberøvelse eller medvirkning til dette, idet de fikk status i forbindelse med pågripelsen.

Politiet vil foreta en samlet bevisvurdering av sakskomplekset når den siktede ungareren er avhørt.

Siste nytt fra politiet Norge-rundt