- Dette bør de vegfarende være oppmerksomme på og følge vegtrafikklovens pålegg om å være varsom og vise hensyn, sier lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma.

Kolonnene vil bli ledsaget av patruljer fra militærpolitiet og det planlegges å stoppe den sivile trafikken mellom Marstein og Flatmark ca ti minutter for å slippe fram kolonnen.

Dette er den første skipslasten med tungt alliert militært utstyr som har kommet til Norge i forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 som skal gjennomføres i Midt-Norge denne høsten.

- Det antas at kolonne-aktiviteten denne gangen vil være avsluttet onsdag, men det kommer flere skipslaster til Åndalsnes de nærmeste ukene som vil utløse lignende aktivitet, sier lensmann Roar Mordal Hilde.

Kontaktperson: Lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma mobil 911 05 050.