Landsetting av tungt militæt utstyr er i gang.
Det første utsyret som skal være med på den store NATO øvelsen Trident Juncture 2018 ankomm i dag Åndalsnes. Det var Italienerne som fraktet små og store kjøretøy. i tillegg til en god del kontainere. Fra venstre: Lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma, Sjef HV-11 Oberstløytnant Jon Arvid Svindland og senioringeniør fra Statens Vegvesen Kjell Haukeberg.
FotoTorbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det var Forsvaret som arrangerte pressemøte i forbindelse med lossingen av den første skipslasten med alliert utstyrt til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

 - Politiet skal bidra til å informere slik at befolkningen kan planlegge sine bevegelser slik at de berøres minst mulig Vi samarbeider med andre involverte for å forebygge uønskede hendelser som ordensforstyrrelser og ulykker osv. Vi vil ved behov vil vi flytte politiressurser til steder hvor det blir stort innslag av besøkende. Det gjelder både til lokalsamfunn og på veiene – der vi har styrket trafikktjenesten ved utvidet samarbeid med UP og MP, framholdt lensmannen.

Hilde presiserte også at det er vanlige lover og regler som gjelder for de som skal øve. Det er politiets ansvar å følge opp eventuelle lovbrudd, og ulykker som skjer.

Lørdag ankom altså det første fartøyet med materiell og kjøretøy til øvelse Trident Juncture. Over 40 000 soldater og over 10 000 kjøretøy skal komme seg på plass før øvelsen starter.

– Våre soldater er ansvarlig for styrkebeskyttelse og sørger for at kjøretøy, materiell og annet utstyr kommer seg trygt på plass, sier Jon Arvid Svindland, sjef for Heimevernsdistrikt 11.

Heimevernet har i stor grad ledet arbeidet lokalt og er ansvarlig for dialogen mellom sivile og militære avdelinger.

– Samarbeidet lokalt er svært godt. Vi har jobbet med dette i over to år og har allerede lært masse som vi kan ta med oss videre også etter øvelsen. Dette er totalforsvaret i praksis og det virker, sier Svindland

De neste månedene vil trafikkbildet rundt om i store deler av Norge endres på grunn av militære koloner og etter hvert militære kjøretøy som ferdes på veiene under feltøvelsen.

– I den fasen vi går inn i nå er det viktig for oss fra Forsvarets side å oppfordre sivilbefolkningen til å være tålmodige i trafikken. Vi gjør alt vi kan for at påkjenningen skal bli så liten som mulig, men det vil bli køer og saktegående trafikk, forklarer Svindland.

Forsvaret har tett samarbeid både med politi og Statens vegvesen, som også var tilstede under mottaket av det første fartøyet.

– Vår hovedfokus i tiden fremover blir å tilby et vegnett som er sikkert og sørge for at vi overvåker situasjonen og kan gjøre tiltak fortløpende, forteller senioringeniør Kjell Haukeberg fra Statens vegvesen.

Fra søndag vil kolonner med militært utstyr kjøre E 136 fra Åndalsnes til Lesja/Dombås.

- Dette bør de vegfarende være oppmerksomme på og følge vegtrafikklovens pålegg om å være varsom og vise hensyn, sier lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma.

Kolonnene vil bli ledsaget av patruljer fra politiet og militærpolitiet og det planlegges å stoppe den sivile trafikken mellom Marstein og Fladmark ca ti minutter for å slippe fram kolonnen.

- Det antas at kolonne-aktiviteten denne gangen vil være avsluttet onsdag, men det kommer flere skipslaster til Åndalsnes de nærmeste ukene som vil utløse lignende aktivitet, sier lensmann Roar Mordal Hilde.

Forstørr biletet HV-personell stord for vaktholdet på havna i Åndalsnes.
Det første utsyret som skal være med på den store NATO øvelsen Trident Juncture 2018 ankomm i dag Åndalsnes. Det var Italienerne som fraktet små og store kjøretøy i tillegg til en god del kontainere.
FotoTorbjørn Kjosvold / Forsvaret
Forstørr biletet En hel skipslast med materielt utstyr fra Italia.
HV-personell stod for vaktholdet da det første utsyret som skal være med på den store NATO øvelsen Trident Juncture 2018 ankom i dag Åndalsnes. Det var Italienerne som fraktet små og store kjøretøy i tillegg til en god del kontainere
FotoTorbjørn Kjosvold / Forsvaret