Alle bilister må vise hensyn

- Samtidig har foreldrene selv et ansvar å gi barna en trygg skoleveg. Politiet vil legge stor vekt på å være tilstede på skoleveger og ved skolene de nærmeste ukene, sier trafikkoordinator Steven Blindheim i Møre og Romsdal politidistrikt.

Blindheim framholder at en i forbindelse med årets skolestart sammen med Utrykningspolitiet vil gjennomføre synlige trafikkontroller rundt barneskoler.

– Målet er å gjøre skolevegen trygg for de minste, og gjøre de andre trafikantene oppmerksomme på skolebarna som skal ut i trafikken, sier trafikkoordinatoren.

Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene. Et forebyggende tiltak vil være å stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre.

Støtter "Hjertesone"

Politiet støtter prosjektet "Hjertesone" som skal skape sikrere skoleveger, bedre helse og styrke miljøet i bygd og by. Gjennom dette prosjektet oppfordres alle landets skoler til å skape en bilfri sone rundt skolene (en hjerte-sone) slik at skolevegen blir enda tryggere.

Avsluttningsvis oppfordrer Blindheim bilistene til å holde riktig fart, være oppmerksom og vise hensyn på veger der skolebarn ferdes. Videre at sjåførene ikke snakker i mobiltelefon og at passasjerne bruker bilbelte. Vi har ikke råd til å miste et eneste barn i trafikkulykker på skolevegen!

Tendensen er positiv

Den siste femårsperioden (2013-2017) ble 168 barn i alderen 6 til 15 år drept eller hardt skadd i trafikken. Dette er en nedgang på 23 prosent fra forrige femårsperiode (2008-2012). Da ble 219 barn drept eller hardt skadd (Kilde: SSB).