- Hun hadde en verdi høyere enn det som er tillatt ved føring av båt, det vil si høyere enn 0,8 i promille. Politiet kommer ikke til å opplyse offentligheten om den eksakte promillen, sier politiadvokat ved Arendal politistasjon, Unni Guldberg.

Politiet kan ikke med bakgrunn i obduksjonsrapporten slå fast hva som var årsaken til ulykken.

- Det blir kun spekulasjoner å si noe om årsak til ulykken. Hun var alene da det skjedde, det var mørkt og siktforholdene var dårlig. Hun var i tillegg påvirket av alkohol med verdier høyere enn det som er tillatt etter småbåtloven. Alle disse momentene kan ha vært medvirkende årsaker til den tragiske ulykken, sier Guldberg.

Ifølge obduksjonsrapporten tyder alt på at skadene hun pådro seg i sammenstøtet har medført til døden umiddelbart.

Media

Kontaktperson i Agder politidistrikt i denne saken er politiadvokat Unni Guldberg. Hun kan nås på telefon 37 00 30 59.