Det gjelder tidsrommet fra kl 17 til kl 19. I det tidsrommet vil publikum som er i nød kunne nå politiet på det vanlige nødnummeret 112. Henvendelser som ikke er tidskritiske bes vente.