Endringa gjeld Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor, Surnadal lensmannskontor, Tingvoll lensmannskontor, Sunndal lensmannskontor, Eide og Fræna lensmannskontor og Rauma lensmannskontor og dei vil alle frå tysdag morgon ha telefonnummer: 70 11 87 00.

Omlegginga gjeld ikkje naudnummera der ein kan kontakte politiet med å ringe 112 når det hastar.