Det blir trening de to nærmeste ukene
Bildet er fra en samvirkeøvelse på Ålesund lufthav Vigra for to år siden.
FotoPolitiet

Treningen vil i Molde foregå i det nedlagte asylmottaket i Stuevollvegen 6 og brannvesenets øvingsområde på Årø tirsdag og onsdag. Deretter flytter en over til den gamle Vegsentralen på Årø torsdag og fortsetter der onsdag, torsdag og fredag i neste uke.

I Kristiansund er lagt treningen lagt til gamle Goma barneskole tirsdag, onsdag og torsdag i begge ukene.

Treningen vil pågå fra kl 08.30 til 15.00 hver av de tre dagene de nærmeste to ukene.

Publikum må påregne å se og høre utrykningskjøretøy samt personell fra de tre etatene i området og det kan forekomme smell fra øvingsvåpen knyttet til øvingsområdene.

Det kan også bli nedsatt fremkommelighet for kortere perioder. Men områdene vil bli skiltet.