Av det vedtatte forelegget framgår det at det var foretatt et inngrep i fartsskriveren som umuliggjorde riktige registeringer.

Alle som driver godstransport er pålagt i montere fartsskrivere i kjøretøyene. Dette er gjort for at myndighetene skal kunne føre kontroll med at sjåførene følger reglene for regelmessig kjøre- og hviletid.

- Det er viktig for oss å markere – også i det internasjonale transportmiljøet – at det reageres kraftig mot dem som forsøker å skaffe seg ulovlige konkurransefortrinn på bekostning av trafikksikkerhet, sier lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma.

Det var Statens Vegvesen som avslørte det slovakiske transportselskapet i forbindelse med en landsomfattende tungbilkontroll 19. september. Politiet ble koblet inn fordi overtredelsen av såpass grov.

- Vi er meget fornøyd med måten politiet har prioritert dette på. Vi håper at denne reaksjonen kan ha en preventiv virkning og at den blir lagt merke til i transportbransjen, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens Vegvesen.

Politiet beslagla det slovakiske vogntoget i påvente av en rettskraftig avgjørelse av straffereaksjonen. Da forelegget ble vedtatt og betalt, friga politiet kjøretøyet. I midlertid er det ikke lovlig å bruke kjøretøyet før det er montert ny fartsskriver. Bilen er derfor satt inn på verksted for å få gjennomført en slik installasjon.

Fartsskriveren
Dette bildet som ble tatt av vegvesenets kontrollører viser hvordan ledningene med signaler fra kjøretøyets girkasse kobles "forbi" fartsskriveren slik at de ikke ble registrert der.
FotoStatens Vegvesen