Ålesund politistasjon utvider ekspedisjonstiden slik at det blir åpent til klokka 17 hver torsdag. En håper på denne måten å kunne avhjelpe behovet til de som ikke har mulighet for å møte innenfor vanlig kontortid.

Ordninga med langåpne torsdager, gjelder imidertid ikke ekspedisjonen hos Namsmannen i Ålesund.