Opphevelse ferdsels- og oppholdsforbud

Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen. Forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Raumabanen kan gjenoppta normal trafikk.

Evakueringen ble iverksatt om ettermiddagen tirsdag 9. oktober 2018 med hjemmel i Politiloven § 27.

Tirsdag 16. oktober 2018 kl 09.30 besluttet NVE å sette ned farenivået fra rødt til gult og fra samme tidspunkt opphevet Politimesteren i Møre og Romsdal fredsels og oppholdsforbudet.