Politiets tilstedeværelse på nett
Kaare Andre Ødegaard er en av de som ser frem til å gå i dialog med innbyggerne i det nylanserte chatte-tilbudet på Sør-Vest politidistrikt sin Facebook-side, som i dag har skiftet navn til Politiets nettpatrulje - Sør-Vest. Leder for kriminalitetsforebyggende enhet, Grete Winge, er overbevist om at politiet må være tilstede på internett.

- Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med dette. Politiet skal være der innbyggerne er, sier Grete Winge, leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

Nettpatruljen Sør-Vest er den tredje nettpatruljen i landet, i tillegg til Kripos og Oslo. Nettpatruljen sin hovedoppgave er å jobbe kriminalitetsforebyggende, hindre lovbrudd og uønskede hendelser, bygge tillit og ha dialog med borgerne.

Ring politiet på 112 og 02800

Fra i dag er politiet tilgjengelig på Messenger på Facebook. Nødsituasjoner skal fortsatt gå via telefonen på 112, og skal du melde fra til politiet om en konkret hendelse skal dette skje som før på 02800.

- Etter hvert ønsker vi å være til stede ved ulike arrangementer, for eksempel slik det ble gjort av Agder-politiet tidligere i år under til Palmesus-festivalen i Kristiansand, hvor politiet tok i bruk Snapchat for å kommunisere med festivaldeltakerne, sier Winge.

Politiets primærstrategi

Sør-Vest skal i første omgang være tilgjengelige for publikum hovedsakelig på dagtid i ukedagene.

- Kriminalitetsforebygging er politiets primærstrategi, og vi ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne våre å komme i kontakt med oss, avslutter driftsenhetslederen.