Øvelsene skal utføres ved lokalene til Loomis på Holssletta i Ålesund og på Bremsnes på Averøy samt ved lokalene til NOKAS i Årødalen i Molde.

  • Media er invitert til å være med på øvelsene.

Tilsvarende er planlagt neste uke i henholdsvis i Molde og Bremsnes på Averøy her er ikke tidspunkt på plass enda. Ny presseinvitasjon til disse kommer så snart tidspunkt er klare.

Det er politiet og ansatte hos Nokas og Loomis som som deltar i samhandlingsøvelsen for å teste blant annet kommunikasjon, rutiner, reaksjonsevne og tverrfaglig samarbeid.

Ingen grunn til bekymring

Øvelsen skiltes for å informere forbipasserende. Det vil også være en del utrykningskøretøy til og fra området. Selve øvelsen skjer med bevæpnet politi som bruker øvingsammunisjon. Det er dermed ingen grunn til bekymring om du ser politi og andre på øvelsesdagene i de aktuelle områdene.

Dette er vår måte å trene ferdigheter på sammen med andre. Slik får vi sikret at det som står i våre planverk holder mål Når vi øver med andre ser vi i praksis om alt fungerer.Vi finner også gode nye erfaringspunkt som gjør at vi kan bli enda bedre sammen. Politiet øver jevnlig i samarbeid både med andre myndigheter og lokale virksomheter/objekteiere. Det er viktig at vi alle øver forskjellige typer av hendelser, fordi vi skal være klare for det uventede.

Lite synlig men viktig del av arbeidet er forebygging og beredskap

En viktig, men ofte lite synlig del av politiets virksomhet gjelder forebygging og beredskap. Politiet må blant annet ha et godt planverk som knyttes til f.eks. barnehager, skoler, større institusjoner, større bedrifter som håndterer kjemikalier, kjøpesenter og pengeinstitusjoner. Planene til politiet revideres og oppdateres sammen med objekteierne. Så må det trenes og øves i mange ledd for å se om planene faktisk holder mål og for flere av planene er det helt vesentlig at det også øves jevnlig i praksis.