108 omkommet på veiene i 2018
FotoUP

Norge er fortsatt verdens mest trafikksikre land. Politiet vil i det forebyggende arbeidet fortsatt jobbe med viktige kontrollområder, som farts- og ruskontroller og kontroller for å avdekke uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte. – Nullvisjonen har som ambisjon at ingen skal dø i trafikken. Det mange aktører som bidrar til å forebygge alvorlige trafikkulykker, men politiet har et spesielt ansvar gjennom kontrollvirksomheten, påpeker UP-sjef Runar Karlsen.