Pass i Sør-Øst
Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet hvor det skal utstedes pass i Sør-Øst

Følgende syv lokasjoner vil fortsatt utstede pass i Sør-Øst politidistrikt. Buskerud: Drammen, Hønefoss, Gol, Kongsberg, Telemark: Notodden og Skien Vestfold: Stokke.

Øvrige enheter som skal utfases i løpet av vinteren 2019 er: Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, Seljord, Kragerø og Bamble.

Følg med på politiet.no under den enkelte lokasjon for nærmere informasjon.