Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har besluttet å redusere antall lokasjoner som utsteder pass- og ID-kort i hele landet.

- For å unngå unødvendig ventetid for publikum for å søke om pass, er det innført timebestilling samtidig som muligheten for drop-in videreføres. Det er også innført utvidet åpningstid på torsdager. Ved å benytte seg av muligheten til å bestille time for forhånd, håper vi at ulempene for publikum skal bli så små som mulig, sier driftsenhetsleder Per Karstein Røv som har ansvaret for å avvikle passutstedelse ved lensmannskontorene i Fræna, Rauma og Vestnes samt å legge til rette for en best mulig publikumstjeneste ved Molde politistasjon.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 78 pass- og ID-kontor på fastlands Norge, pluss ett på Svalbard. Dette betyr en reduksjon av antall kontor fra dagens 141 til 78. Åtte av disse kontorene er i Møre og Romsdal

- Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier politiinspektør Marianne Nørgaard Aae, leder for felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Møre og Romsdal politidistrikt som har fagansvaret for passutstedelsene.

- For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, sier Aae.

Høye internasjonale krav og forventninger

Basert på kriteriene kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet har JD besluttet at det skal etableres 78-pass- og ID-kontorer på fastlandet, i tillegg til ett på Svalbard.

Med denne strukturen vil en andel av innbyggerne få lengre reisevei til nærmeste pass- og ID-kontor enn kravet på 45 minutters kjøretid. For å sørge for at brukervennligheten ivaretas på en best mulig møte skal Politidirektoratet påse at det innføres kompenserende servicetiltak:

  •  alle pass- og ID-kontor får tilbud om timebestilling og unødvendig ventetid for publikum unngås.
  •  alle politidistrikter skal tilby utvidede åpningstider.
  •  servicetilbudet i form av drop-in og fleksible åpningstider tilpasset lokale forhold.