I Oslo politidistrikt prioriteres arbeidet mot hatkriminalitet. Hatkrimgruppen sørger for å løfte fagområdet betydelig. Oslo politidistrikt ønsker å bidra sterkt i å videreutvikle kunnskapen på fagområdet, og gir derfor ut en årlig rapport på anmeldt hatkriminalitet.

Rapporten for anmeldt hatkrim i Oslo 2018 viser at totalt 238 forhold ble kodet som hatkriminalitet i fjor. Det er en økning på 20 % fra 2017, og en økning på 66 % fra 2015, det første hele året Oslo politidistrikt hadde en egen hatkrimgruppe.

Det er flest forhold på etnisitet (57 %), deretter LHBT* (20 %), etterfulgt av religion (17 %) og til sist nedsatt funksjonsevne (3 %) og antisemittisme (3 % ). I ett av fem forhold (52 forhold) er det imidlertid en kombinasjon av ulike grunnlag, altså et hovedgrunnlag og ett undergrunnlag. Oftest er motivet da en blanding av grunnlagene etnisitet og religion.

De som anmelder hatkriminalitet er primært voksne over 30 år. Det er flest menn blant de fornærmede. Et unntak er på religiøs hatkrim, der hovedandelen av de fornærmede er kvinner.

Flesteparten av de fornærmede har norsk statsborgerskap, men er født utenfor Norge. Blant de identifiserte gjerningspersonene er et klart flertall over 30 år, altså voksne og eldre personer, menn er i flertall, og langt de fleste er født i Norge og har norsk statsborgerskap.

Kun 27 av de anmeldte forholdene er hatkriminalitet på sosiale medier.

Det er grunn til å anta mørketall. Oslo politidistrikt vil derfor fortsette arbeidet med å oppfordre til å anmelde denne type saker.

*Lesbisk, homofil, bifil og transperson.

Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2018.pdf

Her finner du flere rapporter om hatkrim