Oppdaterte tall for 1. kvartal 2019 brutt ned på
politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad.

  • Bemanning