Heising fra dekk til CHC Sar. Foto
Her foregår oppheising fra dekket fra KV Njord.
FotoPolitiet.

Opplæringen denne dagen inngår som del av studieløpet på vei i studentenes bachelor i politiutdanning. 

Til gjennomføringen fikk politiert hjelp av Kystvakten med KV Njord. Videre kom 330 skvadronen fra Ørlandet med Sea King redningshelikopter, og fra Redningsbasen i Florø kom CHC SAR med et Super Puma redningshelikopter. Uten disse enhetene, ingen Temadag.

Torsdag 2. mai dro studentene på Nordmøre og i Romsdal ut fra Kristiansund til havområdene utenfor Dalasundet. Fredag 3. mai var det studentene på Sunnmøre sin tur og de fulgte samme opplegget som i Kristiansund, men nå utenfor Ålesund.

Dagen startet med en kort gjennomgang på politistasjonen(e) før de gikk om bord i KV Njord. Frem til lunsj var det teori og demonstrasjon i bruk av utstyr. Etter lunsj ble seks studenter på hvert sted plukket ut til å bli heist opp av redningshelikopter. To ble heist opp fra akterdekket på KV Njord og fire fra sjøen. Der etter holdt respektive fartøysjefer en orientering om redningshelikopter, samarbeid med politiet og ikke minst denne gangen også om erfaringene de fikk under redningsaksjonen(e) på Hustadvika i mars.  

Bli politi!

Med en bachelor i politiutdanning kan du starte i politiet. Utdanningen gjør deg til en såkalt generalist. En generalist er en tjenestemann/-kvinne som har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i politiets forebyggende, kriminalitetsbekjempende og trygghetsskapende arbeid. Som nyutdannet kan du jobbe i operativ tjeneste, med etterforskning og forebyggende arbeid.

Fartøysjefen gir en orientering utenfor helikopteret. Foto
Fartøysjef for CHC Sar som deltok fra Florø fredagen gir en orientering.
FotoPolitiet.