I bygget skal politiets og brannvesenets operasjonssentraler være samlokalisert. Politiet har også et ønske om at også helse (AMK) skal samlokaliseres, men det er ikke avklart ennå. I tillegg er det lagt opp til at publikum skal kunne få utført ulike tjenester i bygget, som pass og utlendingsforvaltning.

Nye behov

Det har lenge vært klart at politihuset i Kristiansand ikke tilfredsstiller dagens og morgendagens krav til funksjonelle, fleksible og effektive lokaler. Bygget har i det hele tatt ikke en hensiktsmessig arealutnyttelse, og det er for lite plass til å løse de oppgavene som skal hovedsetet skal ivareta.

En undersøkelse i 2017 viste at det finnes en del ledige næringslokaler i Kristiansand, og at prisnivået i området er sunt, til gode markedsmessige vilkår. Nå har Justisdepartementet gitt klarsignal for at ny leieavtale skal kunne dekkes gjennom leie i markedet. Agder politidistrikt har dermed gitt oppdrag til Politiets Fellestjenester om å skaffe til veie ny leieavtale.

Sentralt

– Det ønskes leid anslagsvis 12.000-16.000 kvadrat brutto med mulighet for utvidelse, i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler. Lokalene må ha god publikumstilgjengelighet og understøtte politiets operative virksomhet, herunder hensynet til effektiv utrykning. Det nye politihuset skal ligge på strekningen langs E-18 fra Arkivet i vest til Varoddbroa i øst. Også områder nord og sør for randsone langs denne aksen vil bli vurdert, sier prosjektleder i Politiets Fellestjenester (PFT) Heidi Rønneberg Senstad.

Basert på markedsundersøkelsen vil Politiets Fellestjenester i løpet av august invitere aktuelle interessenter til å komme med tilbud. Planen er at politiet skal kunne inngå kontrakt rundt årsskiftet.

Nåværende kontrakt går ut utløpet av 2022, men politiet ønsker overtakelse fra oktober for å kunne bruke noe tid på innflytting.

Se vedlagt annonse for markedsundersøkelsen. (60 kB)

 

For media

For ytterligere opplysninger om prosessen med anskaffelsen av lokaler, kontakt pressevakt i PFT på tlf. 400 33 544 eller e-post info.pft@politiet.no.

For andre forhold knyttet til innholdet i tjenestene, kontakt pressevakt i Agder politidistrikt på tlf. 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.