Det er helt klare regler for hobbyflyging med droner og politiet ønsker derfor å minne om Luftfartstilsynets fem hovedregler for bruk av droner på hobbybasis.

Luftfartstilsynet har utarbeidet følgende fem hovedregler for såkalt "dronelek" – det vil si bruk av droner på hobbybasis:

1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

- Et annet aspekt ved bruk av droner er sikkerheten til publikum. Dersom en drone skulle falle ned i en folkemengde, som det finnes mange av på 17.mai, så vil det lett kunne føre til alvorlig personskade. Derfor er det viktig at hobbypiloter holder seg til reglene også denne dagen, sier Sætre.

Stabssjefen understreker at de som driver med dronelek har plikt til å gjøre seg kjent med regelverket og at straffeansvar kan bli gjort gjeldende dersom det blir avdekker brudd på reglene.

Den mest vanlige måten å reagere på i slike saker fra politiet si side, er gjennom bøtelegging. Men dette må bero på en mer konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt.

Mer utfyllende opplysinger om regelverket finner du her:

https://luftfartstilsynet.no/droner/hobbydrone/dronelek/