Agder politidistrikt har i den innledende fasen avhørt de to personene som ble fraktet til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Agder politidistrikt var oppdragsgiver i denne saken, og politimester Kirsten Lindeberg har derfor erklært seg inhabil i medhold av straffeprosessloven § 60.

Hun har bedt statsadvokaten om å oppnevne en settepolitimester for den videre ett etterforskningen. Hvilket politidistrikt dette blir, vil bli avgjort i morgen.