Agder politidistrikt var oppdragsgiver da ulykken skjedde, og politimester Kirsten Lindeberg erklærte seg derfor inhabil i medhold av straffeprosessloven § 60.

Hun ba statsadvokaten om å oppnevne en settepolitimester for den videre etterforskningen av denne saken.

Det er nå bestemt at det er politimesteren i Sør-Øst politidistrikt som er settepolitimester.

Media:

Det er leder av felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif, som er kontaktperson i denne saken. Hun kan nås på telefon 934 18 960.