Målet med håndteringen er å vurdere alle sider ved oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Evalueringen omfatter både tipshåndtering, trusselvurdering og operativ innsats.

– Det er viktig at andre enn oss selv gjennomgår dette oppdraget, for å høste erfaring som kan benyttes i det videre arbeid mot terror og alvorlige hendelser, sier PST-sjef, Hans-Sverre Sjøvold.

– Jeg er glad for at Dalgaard-Nielsen har sagt ja til dette oppdraget, og  det er viktig for oss å bli evaluert av noen som kan ha et kritisk blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Anja Dalgaard-Nielsen

Anja Dalgaard-Nielsen er Ph.d. og sjef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, i tillegg er hun professor II ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Dalgaard-Nielsen er forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi.

Dalgaard-Nielsen har tidligere vært avdelingssjef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), der hun hadde ansvaret for terroranalyse, forebygging og ekstern sikkerhetsrådgivning. Hun er forfatter til flere forskningsartikler og bøker, bl.a. boken ”Tryg i en terrortid – når vi forstår mere, bliver vi mindre bange” fra 2019. Den er skrevet i samarbeid med Lotte Lund. I 2017 fikk Anja Dalgaard-Nielsen Danmarks Radios Rosenkjærpris for fremragende forskningsformidling.

Utvalget skal levere sin rapport 6 måneder etter oppstart. Oppstart vil være avhengig av nødvendige sikkerhetsklareringer. Det vil i løpet av relativt kort tid bli avklart hvem andre som skal sitte i evalueringsutvalget.

Last ned mandatet til evalueringsutvalget her. (280 kB)