Bare i Sør-Øst politidistrikt er det mer enn 6000 dødsbo der den våpenet er registrert på er død, og hvor våpnene ikke er blitt registrert på ny eier. Det er derfor ukjent for politiet hvor disse våpnene befinner seg og hvem som oppbevarer disse.

Sitter du på et slikt arvet våpen – ta kontakt!. Du kan enten søke om å få tillatelse til å eie våpenet, innlevere våpenet til politiet, eller be om tillatelse til å selge våpenet via en godkjent våpenforhandler. Skal du innlevere et våpen, bør du ta kontakt med politiet i forkant av innleveringen. Politiet ønsker en kontrollert og sikker innlevering av våpen.

Sør-Øst politidistrikt har nå et prosjekt rettet mot våpen i dødsbo. Vi tar kontakt med arvinger for å få oversikt og kontroll på våpen i distriktet registrert på døde våpeneiere.  

Les mer om våpen og regler for å inneha våpen her på politiet.no