– Jeg ønsker en ny rusreform velkommen. Politiet er enige i at rusavhengige bør få helsehjelp og ikke straff for sin avhengighet. Samtidig er det viktig at vi har et forbud mot narkotika som er reelt og har en god forebyggende effekt. Nå skal vi sette oss godt inn i utredningen og komme med våre faglige vurderinger i et høringssvar, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Bakgrunnen for ny rusreform er at regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.

 

Les politidirektørens ytring om rusreformen her.

Les NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp her