Etter utlendingsloven § 16 jf. utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd vil politiet nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov gitt lovens ordlyd " andre særlige grunner".  Bestemmelsen gjelder inntil videre.

Brev av 16.03.20 fra politimesteren til havnemyndighetene i Finnmark om landlovsnekt  .

Denial of shore leave in Finnmark

To prevent the spread of the corona virus the Chief of Police as of March 16, 2020 and until futher notice refuses foreign crew members shore leave in all ports in Finnmark Police District.

The Immigration Act article 16 and the Immigration Regulations section 4-19 opens for denial of shore leave when this is found to be necessary for reasons of order and security or other particular reasons.